Faydalanabileceğiniz Türkçe Kaynak Kitaplar
Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi
Turkish Journal of Audiology and Hearing Research Yayında
Turkish Journal of Audiology And Hearing Research yayın hayatına 2018 yılında başlamış hakemli bilimsel bir yayındır. Son sayımız için tıklayın: http://tjaudiologyandhear.com/cilt2_sayi1.html
Öğrenen Odaklı Öğrenme

ÖĞRENEN MERKEZLİ ÖĞRENME POLİTİKAMIZ

 

            Odyoloji, bireylerdeki işitme kaybı, baş dönmesi ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi, bireylere gerekli amplifikasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması ile ilgilenen bir bilimdir. Uygulamalı ve hasta ile doğrudan etkileşimde bulunmayı gerektiren bir bölüm olduğumuzdan dolayı, Odyoloji lisans programımızda öğrenme politikamızın temeli muhakeme kurma üzerine yoğunlaşmaktadır. Uygulamalı ve teorik ağırlıklı mesleki derslerimizin işlenişinde bölüm olarak temel politikalarımız aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

 

  1. Teorik ve uygulamalı derslerde en temel ilkemiz, öğrencilerin ders sürecine aktif katılımlarının sağlandığı interaktif öğrenci odaklı modeldir. Hem teorik hem uygulamalı derslerde öğrencilerin bilgileri doğrultusunda sonuçlara varma, çıkarımlar yapma becerilerinin geliştirilmesi için derslere aktif soru/cevap yöntemi ile katılımları sağlanmaktadır.
  2. Derslerde kaynak olarak önerilen kitap ve makalelerin yanı sıra, görsel materyaller (slaytlar, video gösterimleri), işitsel materyaller (lab ortamında üretilen işitsel materyaller) kullanılarak, anlatılan bilgiler somutlaştırılmakta, böylece öğretilen yeni bilgilerin hafızalarda uzun süreli kalması sağlanmaktadır.
  3. Uygulama gerektiren temel mesleki derslerde (3. sınıflarda) öğrencilere vaka videoları ile teorik olarak anlatılan bilgiler uygulamalı olarak gösterilmektedir. Bu şekilde uygulama yöntemlerinin temel prosedürleri öğrencilere klinik ortama giriş öncesinde sağlanmış olmakta, öğrencinin bir uygulamayı gerçekleştirme konusunda kendine güveninin artırılması amaçlanmaktadır.
  4. Öğrencilere dönem içinde ilgili derslerde vaka ödevi/sunumu, materyal hazırlama, seminer anlatma vb. görevler verilerek hem öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri sağlanmakta hem de araştırma becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde bir konu ile ilgili bilgileri farklı kaynaklardan toplama ve bir bütün haline getirme, gerektiğinde bunları bir topluluğa aktarma becerileri meslek hayatına girme öncesinde geliştirilmektedir.
  5. Dersler vaka örnekleri ile zenginleştirilerek, verilen teorik bilginin klinik olarak nasıl kullanılacağı, nasıl yorumlanacağı ve ne gibi yararlar sağlayacağı öğrencilere somut olarak gösterilmektedir. Vaka örnekleri içeren derslerde birinci maddede belirtildiği şekilde eldeki bulgularla hangi sonuçlara varılabileceği, vakaya uygulanabilecek olası başka hangi değerlendirmelerin yapılabileceği öğrencilerin aktif katılımıyla tartışılmaktadır.
  6. Bölümümüzde bulunan sessiz oda, elektrofizyoloji, işitsel rehabilitasyon, işitme cihazı ve vestibüler laboratuvarlarında öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri amacıyla cihazlarla pratik yapma imkanı sunulmaktadır.
  7. Hikayesi verilen olgular üzerinde hangi odyolojik ve vestibüler testleri yapılması gerektiği, olası patolojilerin neler olabileceği, bu patolojileri nasıl ekarte edebilecekleri, olası tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin neler olabileceği verilen ödevlerle veya dersler sırasında veya sonrasında yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavlar ile sorgulanmaktadır. Böylece öğrenciler ezbere dayalı bir sistemden ziyade, muhakeme kurmayı sağlayan bir öğrenim modeli ile yetiştirilmeye çalışılmaktadır.
  8. Odyoloji 4. Sınıf öğrencileri lisans eğitiminin son yılında, uygulama alanımız olan Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Odyoloji Ünitesi’nde öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile birlikte 1 yıl boyunca hasta gözlemektedirler. Böylece, üç yıl boyunca gerek pratik gerekse teorik derslerde edinmiş oldukları bilgileri hastalarda gözlemleyerek mesleki alanda pratik tecrübe kazanmaktadırlar.