Faydalanabileceğiniz Türkçe Kaynak Kitaplar
Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi
Turkish Journal of Audiology and Hearing Research Yayında
Turkish Journal of Audiology And Hearing Research yayın hayatına 2018 yılında başlamış hakemli bilimsel bir yayındır. Son sayımız için tıklayın: http://tjaudiologyandhear.com/cilt2_sayi1.html
Tamamlanan Projeler

Ulusal Destekli/ Diğer Kamu Kuruluşları

İnterdisipliner Sağlık Modeli

2015-2016

Prof. Dr. Ayşe Karaduman

Prof. Dr. Songül Aksoy

Dr. Öğr. Üyesi

Merve Batuk

SBF Eğitim Komisyonu Üyeleri

BAP

Pediatrik Grupta Diagnostik Odyolojik Değerlendirme: Klinik Protokol Oluşturma

2015-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Merve Batuk

 

TÜBİTAK

1507

 

Tinnitus (Kulak Çınlaması) Tedavi Yöntem Teknikleri ve Tedavi Amaçlı Cihaz Tasarımı, Pilot Üretimi, Hasta Tedavi Rehberlik Sistemi

2013-2015

Prof. Dr. Songül Aksoy

Novalit

Doç. Dr. Süha Yağcıoğlu

Uzm. Dr. Çiler Tezcaner

 

BAP

Hızlı Destek

Sağlıklı Kişilerde Servikal Bölgede Paravertebral Kaslara Uygulanan Lokal Vibrasyon ve Servikal Stabilizasyon Egzersizlerinin Etkilerinin Karşılaştırılması

2015-2017

Prof. Dr. Nezire Köse

Arş. Gör. Ceyhun Türkmen

Prof. Dr. Songül Aksoy

Arş. Gör. Esra Dülger

Doç. Dr. Sevil Bilgin

Arş. Gör. Hatice Bitirim

İkili İşbirliği

OHSU

Identifiying The Problems and Therapeutical Needs of Subject with Tinnitus in Turkish Population

2016-2018

Prof. Dr. Songül Aksoy

-

Uluslararası

EFAS

QSIA Questions Sharing and Interactive Assignments

2014-2016

Prof. Dr. Joseph Attias

Prof. Dr. Songül Aksoy

Prof. Dauman Rene

Dr. Serrano Margarida

Prof. Tavartkiladze Georgy

Dr. Vandenbroeck Valerie

Dr. Vic Arne

Dr. Shemesh Rafael

BAP

Alt Yapı

Dizziness'ta Baş Sallama Duyu Organizasyon Testinin Tanısal Önemi

2012-2014

Prof. Dr. Songül AKSOY

Arş. Gör. Mehmet Yaralı

BAP

Hızlı Destek

Risk Faktörü Olan ve Olmayan Yenidoğanlarda Akustik Stapedial Refleks Testi Bulguları

2012-2013

Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu

Arş. Gör. Görkem Ertuğrul

BAP

İç Kulak Anomalilerinde Geniş Bant Timpanometri Bulguları

2014-2015

Prof. Dr. Aydan Genç

Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu Prof. Dr. Levent Sennaroğlu  Uzm Ody. Şule Kaya

Doç. Dr. Burçe Özgen Mocan 

Ulusal Destekli/ Diğer Kamu Kuruluşları

İnterdisipliner Sağlık Modeli

2015-2016

Prof. Dr. Ayşe Karaduman

Prof. Dr. Songül Aksoy

Dr. Öğr. Üyesi

Merve Batuk

SBF Eğitim Komisyonu Üyeleri

BAP

Pediatrik Grupta Diagnostik Odyolojik Değerlendirme: Klinik Protokol Oluşturma

2015-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Merve Batuk

 

TÜBİTAK

1507

 

Tinnitus (Kulak Çınlaması) Tedavi Yöntem Teknikleri ve Tedavi Amaçlı Cihaz Tasarımı, Pilot Üretimi, Hasta Tedavi Rehberlik Sistemi

2013-2015

Prof. Dr. Songül Aksoy

Novalit

Doç. Dr. Süha Yağcıoğlu

Uzm. Dr. Çiler Tezcaner

 

BAP

Hızlı Destek

Sağlıklı Kişilerde Servikal Bölgede Paravertebral Kaslara Uygulanan Lokal Vibrasyon ve Servikal Stabilizasyon Egzersizlerinin Etkilerinin Karşılaştırılması

2015-2017

Prof. Dr. Nezire Köse

Arş. Gör. Ceyhun Türkmen

Prof. Dr. Songül Aksoy

Arş. Gör. Esra Dülger

Doç. Dr. Sevil Bilgin

Arş. Gör. Hatice Bitirim

BAP

Hızlı Destek

 

Farklı Deneysel Ortamlarda Bilişsel Görevlerin Denge Performansına Etkisinin Genç Yetişkinlerde Araştırılması

2018

Prof. Dr. Songül AKSOY

Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu

Arş. Görv. Büşra Altın

İkili İşbirliği

OHSU

Identifiying The Problems and Therapeutical Needs of Subject with Tinnitus in Turkish Population

2016-2018

Prof. Dr. Songül Aksoy

-

Uluslararası

EFAS

QSIA Questions Sharing and Interactive Assignments

2014-2016

Prof. Dr. Joseph Attias

Prof. Dr. Songül Aksoy

Prof. Dauman Rene

Dr. Serrano Margarida

Prof. Tavartkiladze Georgy

Dr. Vandenbroeck Valerie

Dr. Vic Arne

Dr. Shemesh Rafael

BAP

Alt Yapı

Dizziness'ta Baş Sallama Duyu Organizasyon Testinin Tanısal Önemi

2012-2014

Prof. Dr. Songül AKSOY

Arş. Gör. Mehmet Yaralı

BAP

Alt Yapı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklarda İşitsel Bütünleme Eğitiminin Dikkat, İşlevsellik ve Duygusal Davranışsal Sorunlar Üzerindeki Etkisi

2018

Prof. Dr. Gonca Bumin

Arş. Gör. Ayşegül Efe

Prof. Dr. Birim Günay Kılıç

Prof. Dr. Hülya Kayıhan

Prof. Dr. Songül Aksoy

Ar. Gör. Gökçen Akyürek

Dr. Öğr. Üyesi Meral Huri

Arş Gör. Sinem Salar

Arş. Gör. Sinem Kars

Dr. Tuğba Menteşe Babayiğit

Arş. Gör. Dr. Elif Akçay

BAP

Tez Projesi-YL

 

Parkinson Hastalığı hastalarında servikal spinal stabilizasyon egzersizlerinin spinal postür servikal propriyosepsiyon ve postüral instabilite üzerine etkisinin araştırılması

2018

Prof. Dr. Nezire Köse

Emine Nur Demircan

Prof. Dr. Bülent Elibol

Dr. Öğr. Üyesi Rahşan Göçmen

Prof. Dr. Songül Aksoy

Dr. Öğr. Üyesi Gül

Yalçın Çakmaklı

BAP

Hızlı Destek

Risk Faktörü Olan ve Olmayan Yenidoğanlarda Akustik Stapedial Refleks Testi Bulguları

2012-2013

Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu

Arş. Gör. Görkem Ertuğrul

BAP

İç Kulak Anomalilerinde Geniş Bant Timpanometri Bulguları

2014-2015

Prof. Dr. Aydan Genç

Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu Prof. Dr. Levent Sennaroğlu  Uzm Ody. Şule Kaya

Doç. Dr. Burçe Özgen Mocan